https://www.obchodberta.cz/
 
Rychlé vyhledávání

Facebook
Sdílet

Navigace: Spojovací a obalové materiály -> Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.obchodberta.cz provozovaným Mgr. Jiří Berta, sídlo: Meluzínova 3789/20, Brno - Židenice 615 00, IČ: 18770053, DIČ: CZ5711100956 (dále jen prodávající)

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen Spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Doprava a poštovné

Cena a způsob dopravy (poštovné) pro všechny objednávky je sjednáváno vždy individuálně podle druhu a množství objednaného zboží.

Objednání zboží

Prodávající potvrzuje dodání zboží na základě potvrzení objednávky kupujícího a dle podmínek daných těmito všeobecnými podmínkami. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky. Případné storno objednávky lze provést před potvrzením objednávky prodávajícím, a to písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí objednávky z vážných provozních důvodů nebo v případě, že kupující je v prodlení s úhradou předchozích dodávek zboží. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.

Způsob platby

Zboží je možné hradit:

  • zálohou – po přijetí objednávky je vystavena zálohová faktura a po jejím proplacení je zboží expedováno,
  • při převzetí – platba hotově přepravci při převzetí zboží,
  • na fakturu – pouze na základě předchozí domluvy, nebo individuálně nastavených obchodních podmínek.

Dodací lhůta

Dodací lhůta počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy (doručením potvrzené objednávky kupujícímu). Prodávající bude informovat kupujícího o předběžném termínu dodání (dodací lhůtě). Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase.

Poškození zboží

Při převzetí zboží je kupující povinen bez zbytečného prodlení provést kontrolu množství, druhu a zjevných vad. Zjistí-li nesrovnalosti, musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit prodávajícímu a dále se řídit dle jeho pokynů. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Vrácení zboží

V případě chybně objednaného zboží ze strany kupujícího, lze toto zboží vyměnit za jiné. Zboží musí být nepoužité, nepoškozené a v originálním balení. V tomto případě jsou veškeré náklady na vrácení původního zboží hrazeny kupujícím.

Byla-li objednávka provedena prostřednictvím internetového obchodu, má kupující právo na základě zákona 367/2000 Sb. § 53 odst. 6 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak stane, musí být zboží nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení a v původním obalu posláno v uvedené lhůtě zpět. Po obdržení zboží vystaví prodávající dobropis, který bude následně proplacen převodním příkazem nebo jiným domluveným způsobem.

Nezasílejte zboží zpět na dobírku, nebude převzato!

Záruční podmínky

Na veškeré zboží je poskytnuta záruka v rozsahu ustanovení obecně platných právních předpisů. Počátek záruky stanovuje datum prodeje na daňovém dokladu. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neoprávněným zásahem nebo neodbornou montáží, používáním zboží k jiným účelům než určeným, nevhodných skladováním, živelnými pohromami nebo vyšší mocí.

Jako záruční list slouží vystavená faktura firmy Mgr. Jiří Berta.

Závěrečná ustanovení

Veškeré osobní údaje budou uchovávány a chráněny proti zneužití v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Používáním internetového obchodu www.obchodberta.cz souhlasíte s používáním informací o Vás a Vašich nákupech pro interní potřeby firmy.

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2013

 

 


A | A
Přihlásit


Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.